VIP values in pictures

סדנאות ערכים באינסטגרם

למידה משמעותית

 

סדנאות ערכים באינסטגרם תומכות בתהליכי למידה משמעותית.

אנחנו חיים בעידן טכנולוגי, בו דרכי ההוראה הנהוגות בבית הספר המסורתי, לא מצליחות להתעדכן בקצב בו משתנה העולם הסובב את התלמידים.   

הלמידה המשמעותית מעודדת יוזמות, למידה פעילה ואינטראקטיבית.

סדנת ערכים באינסטגרם מאפשרת לתלמידים במה לביטוי עצמי, תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות עצמית.

 

ניתן לשלב את הסדנאות בבתי הספר במגוון דרכים:

 • ערב אמהות ובנות: חיזוק והטמעת ערכי מסורת, ערכי משפחתיות ועוד...
 • שילוב בתחומי הדעת: פרשנות והעמקת חיבור לערך מתוכנית הלימודים, הפיכת הלמידה לרלוונטית לעולם הנוער העכשווי.
 • ימי שיא לעידוד מעורבות חברתית:
  חיזוק ערך/תפיסה/מסר
 • סיכום שנה להנהלה/ צוותים/ תלמידים:
  חוויה מעצימה עם תוצר וויזואלי לתערוכה.

 

דוגמה לתהליך מתוך פרויקט ללמידה משמעותית,
באולפנת רעות שנת 2015:

שלבי התהליך:

 • בחירת נושא להטמעה- "לחץ חברתי"
 • התאמת תכני הסדנה לאופי ומטרות האולפנה.
 • סדנה דו יומית בקבוצות לתלמידות שכבת י׳.
 • תערוכה: ערב תלמידות והורים

 

להזמנה וחשיבה משותפת צרו קשר

 

פיתוח ארגוני

פיתוח מנהלים

למידה משמעותית